Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website:

Voor alle duidelijkheid wijst BOBBY-S, hierna te noemen BOBBY-S, ten aanzien van de website www.bobby-s.nl  u op het volgende: Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BOBBY-S. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door BOBBY-S met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie, welke op de site wordt gepubliceerd, onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BOBBY-S behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel BOBBY-S alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is BOBBY-S niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Indien BOBBY-S (hyper)links op deze site gebruikt welke leiden naar websites buiten het domein van www.bobby-s.nl , welke doch feitelijk geen eigendom zijn van BOBBY-S, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen, geldt hiervoor het volgende: Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van  BOBBY-S. Hoewel BOBBY-S uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door BOBBY-S worden onderhouden wordt afgewezen.

BOBBY-S sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Bovenstaande is van toepassing op de webpagina www.bobby-s.nl. Door www.bobby-s.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.